Projecte de llei Hipotecaria

Projecte de llei Hipotecaria

ADICAE exigeix en el congrés canvis en el projecte de llei reguladora del crèdit immobiliari

El projecte de llei perjudica el consumidor en qüestions clau com, el venciment anticipat, l’interés de demora o el control de transparència en la contractació.

El president d’ADICAE, juntament amb membres dels equips d’experts de l’associació que han elaborat les esmenes o modificacions de projecte de llei, assistiran el dijous al debat en el Congrés.

Aquest dijous tindrà lloc en el Congrés el debat de la totalitat del projecte de llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Per ADICAE, aquest projecte de llei suposa un clar retrocés i empitjorament de la posició del consumidor davant el prestador respecte a la situació actual, ja de per si, desequilibrada. Aquest projecte de llei respon a la transposició de Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu, directiva de mínims que deixava als estats membres la possibilitat de millorar-la i adaptar-la a la realitat de cada país.En aquest cas, una vegada més, aquesta nova llei s’ha “cuinat” per a la banca, legitimant clàusules i condicions abusives que així han sigut considerades pels tribunals.

D’ençà que es va donar a conèixer el text de l’avantprojecte de llei, l’associació ha plantejat 45 al·legacions que han sigut traslladades als grups parlamentaris amb l’objectiu d’aconseguir una verdadera normativa adaptada a la realitat del mercat de crèdit espanyol. De les 45 al·legacions o propostes presentades per ADICAE, set d’elles són d’especial importància i afectaran amb major intensitat als drets dels consumidors (VEURE LES PROPOSTES). Una llei com la que es debat demà i de tant calat, ja que afectarà els consumidors que vulguin contractar una hipoteca durant els pròxims 50 anys, no pot aprovar-se si no es té, en compte aspectes clau com els que ha presentat ADICAE.

Per Manual Pardos, “El legislador ha desenvolupat aquest projecte de llei sense tenir en compte l’adjudicatura”. Mostra d’aquesta desconnexió interessada, a favor de la banca, aspectes clau com el venciment anticipat, l’interès de demora o el control de transparència (entre d’altres), perjudiquen els consumidors si els comparem amb els criteris que s’utilitzen actualment.

Un clar exemple és l’interès de demora, que amb la nova norma, empitjora l’actual criteri, marcat per la jurisprudència del mateix Tribunal Suprem. Segons aquesta jurisprudència, el tipus a aplicar serà el resultat d’afegir 2% a l’interès remuneratori pactat, davant a les 3 vegades de l’interès legal del diner que marca el projecte de llei. Alguna cosa similar passa amb el criteri actual de control de transparència en la contractació. El ministre De Guindos, amb aquesta norma pretén traslladar tota la responsabilitat en la contractació al consumidor i legitimar clàusules i condicions abusives com les clàusules sol.

El venciment anticipat tal com s’especifica en el projecte de llei no acabarà amb el problema de les execucions hipotecàries. És necessari adaptar el venciment anticipat al criteri que ha marcat el mateix TJUE que estableix que “perquè el prestador pugui exercitar aquesta facultat resulta necessari que l’incompliment de pagament del prestatari sigui suficientment greu i essencial en relació amb la quantia i duració del préstec”. ADICAE proposa que el prestador no pugui iniciar el procés d’execució fins que el deute impagat no arribi al 8% o 10% (depenent de quant es produeix la mora) del capital concedit.

editat el dijous 15 de febrer de 2018

AICEC-ADICAE