Participació

Participació

EQUIPS DE COL·LABORACIÓ

La junta està formada pel President, el Vicepresident, el Secretari General i la Tresorera, però també les vocalies que actuen en diversos grups de treball i comissions:

  • Grup d’activitats, encarregada d’organitzar sortides lúdiques i d’oci relacionades amb temàtiques de consum
  • Grup institucional, realitza la funció de representar l’Associació enfront de les institucions i fer xarxa amb altres entitats del territori
  • Grup d’expansió territorial, dedicat a promocionar l’Associació per diferents zones de les províncies a través dels grups locals
  • Grup de comunicació, encarregat a millorar les xarxes socials i, a desenvolupar la pàgina web

GRUPS TEMÀTICS

A més, dins d’AICEC-ADICAE hi ha dos línies de treball liderats per persones associades, tot i estar obertes a la participació de tothom, que es dediquen a temes específics: el Mystery Shopping d’API’s, destinat a la investigació del compliment de la normativa vigent per part de les Agencies Immobiliàries; i el grup de formació no bancària per a joves, projecte dedicat a involucrar a persones voluntàries per ser formadores de la economia crítica a les escoles.

COMITÈS

Seguint amb la feina ja feta durant tots els anys passats, AICEC-ADICAE continuarà treballant amb tots els casos col·lectius que han de seguir amb la lluita de forma extrajudicial a través de l’acció conjunta i organitzada.

Així doncs, l’objectiu principal dels comitès és que no siguin només els tribunals els que acabin decidint sinó que amb la feina constant utilitzant els coneixements i la plataforma que ofereix l’Associació, i la força de les persones afectades, pot ajudar i molt en el desenvolupament de tot el procés.

Els diferents comitès seran referència de cada cas col·lectiu, on totes les persones afectades i a la vegada, associades són benvingudes a participar-hi:

  • Comitè Afectats per l’Estafa del Banc Popular
  • Comitè Clàusula Sòl
  • Comitè Despeses Hipotecàries
  • Comitè IRPH

No ho dubtis, si vols participar o saber més sobre el projecte contacte’ns a aicec@adicae.net