Mystery Shopping d’API’s

Mystery Shopping d’API’s

Els preus de lloguer dels habitatges han pujat desmesuradament en els últim anys. Aquest problema ja ve de lluny, atès que des de sempre en el nostre territori a existit poc habitatge de lloguer, i pel contrari cada vegada hi ha més persones que busca llogar en comptes de comprar.

Existeixen unes empreses intermediàries que en fan negoci per excel·lència a costa de tercers actors, les agències de la propietat immobiliària (API). Des d’AICEC-ADICAE creiem que el paper d’aquestes empreses és molt rellevant ja que amb elles, les persones consumidores hi mantenim una relació de consum. Són les API’s les que fan del dret a l’habitatge una mercaderia, però com a tal, almenys s’haurien de defensar un mínim de garanties a l’hora de comercialitzar aquest “producte“. És en aquest sector on des de l’Associació hem detectat certes irregularitats en la comercialització i, fins i tot, infraccions del Codi de Consum i de la Llei de l’Habitatge.

mystery shopping

El projecte Mystery Shopping d’API’s aborda amb especial atenció l’abús que les agencies immobiliàries fan de la nova bombolla del lloguer, buscant el màxim benefici a costa de les persones llogateres.Per això, aquest projecte té una doble tasca:

  • Informar i divulgar els drets de les persones llogateres en el moment de relacionar-se amb les agencies immobiliàries:

    La informació és poder, per això una de les tasques que com associació de consumidores fem és informar dels nostres drets, i justament en matèria de lloguer tenim un gran desconeixement, atès que la regulació és feble i poc divulgada. Per això realitzem xerrades a diferents indrets amb el títol “Habitatge: un dret o una mercaderia” i hem editat dos tríptics per fer públic els drets de les persones consumidores en el lloguer i la documentació al que hauríem de poder accedir via agència immobiliària.

  • Consumidors/es misteriosos/es que investiguen als API’s:

    Estem estudiant les vulneracions que fan les agencies immobiliàries amb una línia d’investigació que és molt fàcil i apte per la participació de tothom. Simplement, les voluntàries i voluntaris s’han de fer passar per un possible llogater/a, demanar a la immobiliària certa informació que és d’obligat compliment i que t’han d’oferir abans de formalitzar un contracte, i veure qui compleix aquest tipus d’exigències i qui no.

    Totes les passes per realitzar-ho i informació necessària està a la vostre disposició contactant a aicec@adicae.net. Entre tots enxamparem a moltes agències immobiliàries que tenen males pràctiques i pressionar a les institucions perquè controlin efectivament la seva activitat. No ho dubtis i participa!

No ho dubtis, si vols participar o saber més sobre el projecte contacte’ns a aicec@adicae.net