La transparència arriba al Congrés dels diputats

La transparència arriba al Congrés dels diputats

ADICAE qualifica de “qüestió clau” el debat del 15 de febrer del 2019 en el congrés sobre la transparència en la contractació com a fórmula per avançar les relacions de consum

L’associació insta als grups parlamentaris a posar als consumidors en el centre del debat i afrontar la transparència en la contractació com a clau imprescindible “canvi de cicle i d’enfocament normatiu” en les relacions de consum.

La proposició de llei de transparència en la contractació amb consumidors i el projecte de reforma de la legislació hipotecaria, es converteixen en “proves de foc” pel Congrés davant dels consumidors.

El president d’ADICAE, juntament amb membres dels equips experts de l’associació, que han impulsat i intervingut en les iniciatives que s’aborden aquesta setmana a la Cambra baixa, assistiran als debats clau pels consumidors, que tindran lloc aquest dimarts i dijous en el ple.

Aquest dimarts 13 de febrer, el ple del congrés resoldrà si el parlament afronta a fons un debat clau, el de les iniciatives i reformes necessàries en la relació denominada “transparència material” en la contractació amb els consumidors, abordant la presa en consideració d’una proposició de llei presentada pel grup socialista, que respon a la proposta de”pacto de Estado por la transparencia en la contratación predispuesta” que ADICAE va presentar al conjunt de formacions el passat any.

“Resulta difícilment justificable que cap grup parlamentari s’oposi al debat de l’adequació de la regulació sobre la contractació amb consumidors, a les realitats del segle XXI”, ha afirmat al respecte el President d’ADICAE, Manuel Pardos.

Enfront de una regulació desfasada i nascuda en el segle XIX, l’aplicació dels principis de la transparència real en la contractació massiva, suposa una necessitat ineludible per establir unes regles del joc que responguin als canvis operats en les relacions de consum fins al dia d’avui. Això a més de millorar la posició dels consumidors i incorporar la jurisprudència Europea, afavoriria la competència i la mateixa competitivitat de l’economia espanyola.

“No es pot tolerar que normes de 1861 i de 1889, com la llei Hipotecaria i el Codi Civil, regeixin avui dia la contractació dels consumidors amb les grans empreses del sector financer, energètic o de telecomunicacions”, ha senyalat Manuel Pardos.

A aquesta alçada, mantenir la defensa de què el subministrament de més informació al consumidor, informació per altra banda cada vegada més confusa i esbiaixada en els seus objectius, és la garantia i resposta eficaç pels problemes i abusos que suporten els consumidors, resulta una tesi impossible de defensar. Per això, ADICAE manté la necessitat d’un canvi de rumb en la política legislativa en matèria de contractació amb els consumidors que al seu torn generi canvis en les pràctiques de les grans empreses en el dia a dia de les seves relacions amb els consumidors i usuaris.

editat el dijous 15 de febrer de 2018

AICEC-ADICAE