L’Economia dels Consumidors

L’Economia dels Consumidors

L’Economia dels Consumidors és una publicació gratuïta que compta amb el suport de l’Agència Catalana del Consum, i de manera periòdica tracta d’abordar de manera crítica les últimes notícies i les nostres principals preocupacions en matèria de consum financer a Catalunya, així com constitueix una eina de comunicació entre l’associació i els seus socis, presentant les principals actuacions que es duen a terme a AICEC-ADICAE al llarg de l’any.